Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 


Нерідко нові слухачі Світлого радіо телефонують до редакції, або надсилають нам листи із запитанням: до якої конфесії належить радіо «Еммануїл»? Із програм ефіру можна почути проповіді служителів різних церков, тому людям, які не так давно слухають Світле радіо, іноді складно зрозуміти нашу приналежність.
 
Ви знаєте, якщо подивитися Діяння апостолів, – там немає жодних конфесій, але є просто християнські церкви, хоча вони знаходилися за тисячі кілометрів одна від одної – Рим, Єрусалим, Македонія, Фессалоніки, Ефес, і т.п. Відстані між ними – величезні, але, вони не різнилися конфесійністю, а навпаки – всі були християнськими! Конфесії з’явилися через те, що люди привнесли щось своє у вчення Христове – таким чином, і з’явилися свої особливості. Це могло бути пов’язане з національними, культурними традиціями, тому і з’явилася різниця в якихось особливостях поклоніння Богу, які притаманні лише певному регіону. Але згодом, почали з’являтися відмінності в тлумаченнях Святого Писання, почали з’являтися догмати, які були притаманні даній церкві у даному регіоні. Саме затвердження окремих різних догматів і започаткувало розділення між церквами. Але, в Господа немає розділень! Через віру в Нього, через сповідання Ісуса Христа Господом – усі ми – діти Божі: «Хто сповiдує, що Iсус є Син Божий, в тому перебуває Бог i вiн у Бозi.» (1 Ін. 4:15). Тобто, людина, яка сповідала Ісуса Христа Сином Божим і Господом, стає дитям Божим, народженим згори, вона стає віруючою – незалежно від конфесії! Тому, Світле радіо закликає не роз’єднуватися, а об’єднуватися через віру в Ісуса Христа! Дійсно, різних учень, течій, напрямків – багато, але, ми не акцентуємо на відмінностях, ми акцентуємо на необхідності об’єднання, яке ґрунтується лише на вірі в Ісуса Христа! Ми всі об’єднані вірою в Ісуса Христа, ми запечатані Одним Святим Духом: «У Hьому і ви, почувши слово iстини, благовiстя вашого спасiння, та увiрувавши в Hього, були вiдзначенi обiцяним Святим Духом,…» (Еф. 1:13). Один і той самий Святий Дух знаходиться у віруючій людині – незалежно від конфесії та деномінації!  Так само, як Павло звертався до Ефесян, так і Світле радіо «Еммануїл» звертається до всіх віруючих, усіх деномінацій, щоб, не дивлячись на відмінності в ученнях, у формі поклоніння, ми ставилися одне до одного зі смиренням, лагідністю, довготерпінням, і любов’ю – тому що у нас один Бог, і одна віра: «Отже, я, в’язень ради Господа, благаю вас поводитися гiдно звання, до якого ви поклика­нi, з усякою смиренномудрiс­тю й лагiднiс­тю та довготерпiн­ням, терплячи один одного з любов’ю, прагнучи зберiгати єд­нiсть духу в союзi миру. Одне тiло й один дух, як ви й покликанi в однiй надiї покликання вашого; один Господь, одна вiра, одне хрещення, один Бог i Отець усiх, Який над усiма, i через усiх, i в усiх нас.» (Еф. 4:1-6).
 
Для віруючої людини усі віруючі у Христа є братами – неважливо, хто вони: православні, католики, протестанти. А між братами повинна бути любов Христова – «Всякий, хто вiрує, що Iсус є Христос, вiд Бога народжений, i кожен, Хто любить Того, Хто народив, любить i Того, Хто народився вiд Hього.» (1 Ін. 5:1). І якщо ми любимо Бога, – ми повинні любити всіх людей, народжених від Бога! Ми повинні любити усіх тих, хто визнає Ісуса Христа Сином Божим і своїм Господом. У Новому Заповіті Ісус дав нам лише одну заповідь, яку ми повинні виконувати: «Заповідь нову даю вам: щоб ви любили один одного; як Я полюбив вас, так і ви любіть один одного. З того знатимуть усі, що ви Мої ученики, якщо будете мати любов між собою.» (Ін. 13:34-35).
Ми являємося учнями Христа настільки, наскільки ми виконуємо цю заповідь. Тож давайте ми будемо вірними учнями Христа, і будемо намагатися любити одне одного, не дивлячись на наші відмінності в літургії, одязі, в ученнях, і т.п. А найголовніше, що в цій любові між віруючими братами і є наше спасіння: «Ми знаємо, що ми перейшли зi смерти в життя, бо любимо братiв; той, хто не любить брата, перебуває в смертi.» (1 Ін. 3:14).
 
 
Автор – Олексій Волченко