ПЕРШИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З’ЇЗД ПЕДАГОГІВ З ПРЕДМЕТІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ

Процес становлення і життєдіяльності особистості значною мірою залежить від духовно-морального виховання, а могутність і процвітання держави – від духовного і морального стану її громадян. З перших років незалежності України в державних школах розпочалося викладання предметів духовно-морального спрямування спочатку в західних, а далі у всіх інших областях.

В «УНІВЕРСИТЕТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» ВІДБУЛАСЯ ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ УКРАЇНСЬКО-ЛИТОВСЬКОГО ПРОЕКТУ

В «Університеті менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України відбулася презентація результатів українсько-литовського проекту - колективної монографії «Розвиток духовного контексту виховання у глобалізованому світі».