Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 


Усім відомо, що хрещення – це таїнство, яке раніше було прийнято звершувати майже над всіма маленькими дітьми. Але, у наші дні, часто запитують: чи можна звершувати хрещення вдруге – у зрілому віці, якщо написано: «… один Господь, одна вiра, одне хрещення,…» (Еф. 4:5).
 
Існують суперечності щодо хрещення: як протестантські, так і ортодоксальні церкви по-різному сприймають хрещення. У ортодоксальних церквах, де люди були хрещені немовлятами, не приймають хрещення у зрілому віці, опираючись на Біблію, що хрещення буває лише одне. Дійсно, написано, що «… один Господь, одна вiра, одне хрещення,…» (Еф. 4:5). Але, одне хрещення – це не означає, що хрещення можна звершувати лише один раз. Йдеться не про кількість звершень цього обряду, а про посвячення себе ОДНОМУ Богу. Тобто, мається на увазі, що ми посвячуємо себе тільки одному Господу Ісусу Христу!
Потрібно зрозуміти, що ж таке хрещення. Написано: «Так i нас ни­нi‚ по­дiбно до цього образу, хрещення, не обмивання тiлесної нечистоти, а обіцяння Боговi доброї совiсти, спасає воскресінням Iсуса Христа,…» (1 Пет. 3:21). Чи може маленька дитина пообіцяти Богу добру совість? Судячи з усього, не може, адже, звершуючи хрещення над маленькими дітьми, для них це неусвідомлена дія. В іншому місці написано: «Hевже не знаєте, що всi ми, що хрестилися в Христа Iсуса, у смерть Його хрестилися?» (Рим. 6:3). Чи може дитина звершувати хрещення в смерть Ісуса Христа? Звісно, ні. «Бо якщо ми з’єднанi з Hим подобою смерти Його, то повиннi бути з’єднанi i подобою воскресіння,…» (Рим. 6:5). Хіба може дитина при хрещенні з’єднатися з Ісусом подобою смерті? Тому, хрещення повинне бути усвідомленим, і це має бути бажанням серця, спонуканням Духа Божого. У Діяннях апостолів написано: «Тим часом, продовжуючи путь, вони приїхали до води, i єв­нух сказав: «Ось вода. Що пере­ш­коджає менi хреститись?» Филип же сказав йому: «Якщо вiру­єш вiд усього серця, то можна». Вiн сказав у вiдповiдь: «Вiрую, що Iсус Христос є Син Божий». I на­казав зупинити колiсницю; i ввi­­­йшли обидва у воду, Филип i євнух; i охрестив [він] його.» (Діян. 8:36-38). Тобто, основа для звершення хрещення – це віра у те, що Ісус Христос – Син Божий. Чи може немовля вірувати, що Ісус Христос – Син Божий? – звісно, ні! Тому, хрещення повинне звершуватися у зрілому віці.
Суперечки з приводу хрещення тривають уже дуже довгий час. Розбіжності щодо віку, коли можна звершувати хрещення, є і в протестантських церквах. Важливо пам’ятати, що, розмірковуючи про хрещення, потрібно дивитися у Біблію, де написано: «Пiд час перебування Апол­лоса в Коринфi, Павло, про­йшовши верхнi країни, прибув до Ефеса i, знайшовши там деяких ученикiв, сказав їм: «Чи прийня­ли ви Святого Духа, увiрувавши?» Вони ж сказали йому: «Ми навiть i не чули, чи є Дух Святий». Вiн сказав їм: «У що ж ви хрестились?» Вони вiдповiдали: «В Iоанове хрещення». Павло сказав: «Iоан хрес­тив хрещенням покаяння, говорячи людям, щоб вiрували у Грядущого за ним, тобто у Христа Iсу­са». Почувши це, вони хрестилися в iм’я Господа Iсуса,…» (Діян. 19:1-5) – якщо Павло перехрестив цих людей, тому що вони не розуміли, в Кого вони хрестилися, то, чи розуміє немовля, у яке хрещення над ним звершили обряд хрещення? Чи можна пояснити дитині (немовляті), що потрібно хреститися в Ім’я Ісуса Христа? Це повинен бути усвідомлений крок, і до того ж, – це має бути бажання серця присвятити своє життя Ісусу Христу. Бажання звершити хрещення повинне йти із серця, адже, це обіцянка Богу доброї совісті, це бажання з’єднатися з Господом, це повне занурення у смерть, і воскресіння у життя! Насправді, хрещення – це величезна таємниця! Так, це ритуал, але у ньому прихована таємниця перетворення і поєднання з Господом. Важливо усвідомлювати, що головне – не ритуал, а те, що за ним мається на увазі. Якщо людина занурилася у воду, вийшла з неї, і залишилася такою ж, – це був мертвий ритуал, тому що в духовному світі нічого не відбулося. Важливо те, що відбувається після того: зміни у серці, у житті. Тому, якщо людина похрещена у дитинстві, але, у зрілому віці має спонукання від Духа Святого звершити хрещення вдруге, – звісно, потрібно покоритися більше Богу, аніж людським вченням.
 
 
Автор – Олексій Волченко